Terms of Use

 

 

Az Általános Szerződési Feltételek ( "ÁSZF") tartalmazzák a Dancs Renáta által üzemeltetett Runnabe webáruház (www.runnabe.com/shop) használatára vonatkozó Általános Szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Jelen ÁSZF tartalmazza a honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.A Honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a honlapon (www.runnabe.com) megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

A Webáruház üzemeltetője: Dancs Renáta egyéni vállalkozó (továbbiakban: Eladó)

Székhely: 3300 Eger Vallon u 3. VI/20          

Elérhetőség telefonon: +36304092599

Kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési cím: wannabe@runnabe.com

Adószám: 65959235-1-30

Nyilvántartási szám: 30114284

Csomag visszaküldés erre a címre:

Dancs Renáta 3300 Eger Vallon u 3. VI/20

 

Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a Vásárlót terhelik.

 

A továbbiakban: a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket szabadon megváltoztathatja. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától hatályos.

A változtatások a már korábban létrejött szerződéseket, visszaigazolt megrendeléseket nem érintik.

A Webáruház megtekintésével, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Webáruház használója a Vásárló között. A Vásárló köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Eladó csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételek 7. pontjában (Adatkezelési tájékoztató) meghatározottaknak megfelelően használja fel.

 

2. VÁSÁRLÁS MENETE, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és annak visszaigazolása, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Vásárló elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően az alábbiak szerint jön létre:

Az Eladó által küldött azon tájékoztató e-mail kézhezvételekor, amelyben értesíti a Vásárlót a csomag feladásáról és annak várható kézbesítéséről. (Ez nem a webáruház automatikus visszaigazoló e-mail-ét jelenti – az mindössze arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy beérkezett a Webáruházba a megrendelés.)

A fentiek szerinti tájékoztató e-mailekkel a 17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet szerinti, „távollévők közötti szerződés” jön létre a felhasználó mint Vásárló és a www.runnabe.com mint Eladó között.

A megrendeléseket a Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a Vásárló később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés angol nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén a megrendelésről a megrendelés azonosító számának ismeretében az Üzemeltető másolatot küld elektronikus formában.

Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Eladó valamint a Vásárló közötti, a Vásárló megrendelési adatai között szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba a wannabe@runnabe.com email címen vagy a +36304092599-es telefonszámon.

A megrendelések leadása a Webáruház online felületén lehetséges. A Webáruházban tett megrendelést az Eladó csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a fizetési mód kiválasztását követően megjelenő, „Rendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a Vevőszolgálat menüpontban megadott e-mail címen vagy telefonszámon.

Fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert a Webáruház sok esetben a kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

Minden egyes véglegesített megrendelést a webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk a wannabe@runnabe.com e-mail címen így a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően még módosítható a megrendelés.

A webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A webáruházban szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére készleten lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a webáruház felelősséget nem vállal. A hiba felismerését követően javítja és tájékoztatja a Vásárlót.

Az Eladó a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

A Vásárló köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.

Érvényes rendelés lemondására az adott rendelési nap hetén szombat 20:00ig van lehetőség. 

 

3. FIZETÉS

FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL

A Kosár tartalmnak ellenőrzése után a www.stripe.com által üzemeltetett felületen keresztül. 

 

4. ÁTVÉTEL

A megrendelt termékeket az Eladó a GLS futárszolgálat útján juttatja el a megadott címre.

Lehetőség van az átvételre GLS csomagPONT-on is. Az ország 500 pontján lévő csomagPONT közül választhat. 

- A rendeléseket a Webáruház minden hétfőn adja át a futárszolgálatnak kézbesítésre. Csak a péntek 23:59-ig beérkezett rendelések kerülnek hétfőn átadásra. A szombaton és vasárnap leadott rendelések a következő héten kerülnek kiszállításra.  A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén a Webáruház törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni.

- A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén, irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak.

 

5. SZAVATOSSÁG

A Webáruházban vásárolt termékekre főszabály szerint kötelező jótállás nem vonatozik.

Nem értékesítünk olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

A Vásárló elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Cserét akkor tudunk biztosítani, ha a termék rendelkezésre áll, pótolható.

Ha a Vásárlónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Eladó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A Vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az Eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

 

6. AVÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.5.) Korm. rendelet szerinti elállás jog. A Vásárló a szerződéstől a termék átvételét követő tízenégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható.

Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza a Webáruházhoz.

A Webáruház kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Webáruház követelheti a Vásárlótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Elállásra vonatkozó igényét a vásárló e-mailben vagy postai úton jelentheti be.

Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a Vásárlót terhelik. 

A termék ellenértékét (a szállítási költség kivételével) legkésőbb a termék Eladóhoz való megérkezést követő 14 napon belül utalja vissza a Vásárló által megadott bankszámlaszámra. 

Amennyiben a Vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a Vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a Vásárlót terhelik.

 

7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a Webáruház tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül hozzáférhetőek.

Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházban önkéntes, és az adatkezeléshez az adatok megadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez.

A rendelésnél megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.

Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a felhasználói – vásárlói élmény növelése. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

- név (kereszt- és vezetéknév)

- email cím, lakcím, számlázási cím

- telefonszám

  

Amennyiben valamely felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges, törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a felhasználó ügyfél azonosítását.

A Vásárló a megadott adatainak törlését vagy helyesbítését a vevőszolgálati e-mail címre küldött e-mailben bármikor kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában az Üzemeltetőnek törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.

A felhasználó az Üzemeltető e-mail címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A felhasználó a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. tv.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 

8. FELASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

A Webáruház használatával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt felhasználási feltételeket megértette, tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

Felelősség 

Megrendelő a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, ilyen esetben teljes mértékben együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Vásárló által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat jogosultak vagyunk ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogosultak vagyunk jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért nem vállalunk felelősséget. 

Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség. 

Amennyiben a Vásárló a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni felénk. Ha jóhiszemű eljárásunk során a jelzést megalapozottnak találjuk, jogosultak vagyunk az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

9. SZERZŐI JOGOK

A honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Dancs Renáta a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy Dancs Renáta előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Dancs Renáta előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások Dancs Renáta előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

Dancs Renáta fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a http://runnabe.com domainnevére. Tilos minden olyan tevékenység, amely Dancs Renáta adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Dancs Renáta külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos Dancs Renáta által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Dancs Renáta adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló elfogadja, hogy Dancs Renáta a szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között a Vásárló előzetes engedélyének bekérését követően bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. 

 

10. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Jogosultak vagyunk jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 

 

11. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék Dancs Renáta tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.08.12.